Ruim 100 doden in gevangenissen VS in Irak en Afghanistan

Minstens 108 gevangenen van de Amerikanen in Irak en Afghanistan zijn tijdens hun gevangenschap overleden, veelal door een gewelddadige behandeling. Dit blijkt uit gegevens die door de Amerikaanse overheid aan Associated Press zijn overhandigd.

AP Ned

Ongeveer een kwart van deze gevallen is onderzocht omdat ze mogelijk het gevolg zouden zijn van mishandeling door Amerikaans personeel. Het aantal van 108 doden (inclusief sterfgevallen door natuurlijke oorzaak) is fors hoger dan tot nu toe werd aangenomen.

Volgens mensenrechtenorganisaties is er een duidelijk patroon in de behandeling van gevangenen zichtbaar. "Ondanks de rapporten van het Amerikaanse leger over sterfgevallen en mishandeling van gevangenen blijft de regering volhouden dat dit het werk is van slechts een paar losgeslagen soldaten, dat is verbazingwekkend", aldus de directeur van mensenrechtenorganisatie ACLU. "Het is onacceptabel dat niemand in regeringskringen voor deze misstanden ter verantwoording wordt geroepen."

Het Amerikaanse ministerie van defensie houdt vol dat het leger stappen heeft genomen om het gebruik van excessief geweld in de Amerikaanse gevangenissen in te perken en dat er geen sprake is van beleid dat dit structureel goedkeurt. "Het leger heeft vergaande maatregelen genomen om de omstandigheden in de gevangenissen te verbeteren, waaronder het ter beschikking stellen van uitstekende medische zorg voor de gevangenen", aldus een woordvoerder van het ministerie.