Gellingen: crisiscentrum gaat actieplan uitwerken

Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken heeft donderdag bekendgemaakt dat het een multidisciplinair actieplan wil uitwerken voor crisissituaties zoals die van de gasramp in Gellingen.

Belga

Het plan moet "de samenwerking tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij een crisissituatie die iets met het gasnet te maken heeft" verbeteren. Dat bleek op een studiedag over het risicobeheer van vervoer via leidingen in Eerken (Archennes) in Waals-Brabant.

De studiedag was georganiseerd door het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) en had als thema "Veiligheid van het vervoer via leidingen. De ervaring van Gellingen en wat we eruit kunnen leren". Bij de gasexplosie van 30 juli 2004 op het industrieterrein van Gellingen vielen 24 doden en tientallen gewonden.

Het Crisiscentrum heeft vanaf augustus een werkgroep opgericht die het specifieke luik van het proviciaal rampenplan met betrekking tot vervoer via leidingen behandelt. Het ontwikkelt op dit ogenblik met vertegenwoordigers van de provinciegouverneurs, civiele veiligheid en brandweerdiensten een type-structuur voor dat specifieke luik. Zo zal het netwerk van gasleidingen in kaart gebracht worden, iets dat nu nog niet in alle provincies gebeurd is.

De studiedag van donderdag was multi-disciplinair en ging over risicobeheer in haar verschillende dimensies: preventie, voorbereiding, crisisbeheer en terugkeer naar het normale leven (nazorg).

Een honderdtal mensen nam deel aan de studiedag. Er waren sprekers van de verschillende lokale, provinciale, regionale en federale diensten die bevoegd zijn voor het beheer van de verschillende risicofasen verbonden aan het vervoer via leidingen.

Tijdens een eerdere operationele debriefing, op 23 februari, was aan het licht gebracht dat er voor de Belgische brandweerkorpsen geen eenduidige procedure bestaat bij rampen. Er wordt nu gewerkt aan een koninklijk besluit om die lacune op te vullen.