Dewael: 72% huwelijken met vreemdeling gecontroleerd in Antwerpen

In 2004 werden in Antwerpen 742 van de 1.027 geplande huwelijken met een vreemdeling of tussen vreemdelingen onderling aan een onderzoek onderworpen. Het ging om 560 huwelijken met een illegale verblijfhouder, 91 met een toerist en 10 met een buitenlandse student. Dat antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael donderdag op een vraag om uitleg van VLD-senator Luc Willems.

Belga

De minister van Binnenlandse Zaken liet donderdag weten het niet eens te zijn met de kritiek van de CD&V dat hij geen werk maakt van de strijd tegen schijnhuwelijken. Een werkgroep zal binnenkort maatregelen voorstellen, luidde het. De minister is er trouwens voorstander van dat de gemeenten en steden onder elkaar hun info en beslissingen uitwisselen.

Patrick Dewael wees er in zijn antwoord op Luc Willems op dat er in Antwerpen en Gent een cel schijnhuwelijken actief is. In gemeenten zoals Brussel gebeurt een gelijkaardig onderzoek door de bevoegde diensten van de burgerlijke stand, aldus nog de minister. Een onderzoek wordt enkel maar gevoerd indien één van de huwelijkskandidaten een verblijfsrechtelijk voordeel kan halen uit het huwelijk.

In 2003 werd de helft van de onderzochte huwelijkskandidaten in Antwerpen na een eerste interview toegestaan om in het huwelijk te treden. Bij een tiende werd na verder onderzoek toestemming verleend. Zeven procent van de betrokken koppels beëindigde zelf de procedure en besloot niet te huwen of om dat in het buitenland te doen. In totaal werd in 2003 in ongeveer 30 procent van de onderzochte gevallen de huwelijksvoltrekking geweigerd. In 2004 werden 199 van de 742 geopende dossiers geweigerd. 144 dossiers waren nog in behandeling in februari van dit jaar.

Aangeboden door onze partners