Criminaliteit in Brussel met 15 procent gedaald

De criminaliteit in de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene is vorig jaar met 15 procent gedaald in vergelijking met 2003. Vooral het aantal gauwdiefstallen, diefstallen van en uit wagens nam af. De diefstallen met geweld bleven ongeveer gelijk.

Belga

Alle vormen van criminaliteit daalden, behalve feiten die te maken hebben met slagen en verwondingen. Die stegen met 11,6 procent van 1.125 feiten in 2003, naar 1.256 in 2004. Volgens de Brusselse burgemeester en voorzitter van de politiezone Freddy Thielemans heeft de stijging te maken met de hoge werkloosgraad in de stad. Hij merkt voorts ook een toename op van de prostitutie in de zone.

De gewone straatcriminaliteit daalde in de zone Hoofdstad. Zo nam het aantal gauwdiefstallen af met 38 procent tegenover 2003, van 1.884 feiten naar 1.169. Het aantal diefstallen in en van voertuigen daalde respectievelijk met 21 en 28 procent. Diefstallen in woningen daalde met 12 procent. Ook vandalisme en diefstallen met geweld namen af met 2 en 3,2 procent.

Binnen die laatste categorie zijn er wel grote verschillen. Zo daalde het aantal hold-ups met 1,3 procent en het aantal sacjackings met 12,5 procent. Carjacking en homejacking daalden respectievelijk met 34,9 en 42,9 procent. Voorts telde de politiezone een stijging van het aantal arrestaties. In 2003 pakte de politie 4.515 mensen op tegenover 4.187 in 2003, een stijging met 7,8 procent. Het aantal ter beschikking gestelden aan het parket steeg nog meer, met 11,7 procent.

Hoofdcommissaris Roland Van Reusel zei donderdag dat met de komst van onbemande camera's en de verlaagde tolerantiedrempel het aantal geverbaliseerde snelheidsovertreders zal stijgen. Hij vreest dat het Brussels parket dan met werkoverlast zal kampen.