Steeds meer afgestudeerden vinden moeilijk een job

Steeds meer jongeren ondervinden problemen om na hun studies een job te vinden. In 2004 waren er in België 132.658 werkzoekende afgestudeerden met een uitkering van de RVA.

Belga

Dat is een stijging met 3,8 procent tegenover 2003. Dat blijkt uit het jaarverslag van de RVA dat donderdag werd voorgesteld. Volgens administrateur-generaal Karel Baecke van de RVA gaat het om een groeiend fenomeen, waarvoor niet meteen een oplossing gevonden wordt.

Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde werklozen steeg in 2004 met 2,1 procent tegenover 2003, van 723.613 naar 739.075. Bij de vrouwen steeg de werkloosheid met 2,9 procent, van 340.756 naar 350.757. Bij de mannen was dat 1,4 procent, van 382.857 naar 388.318.

Het totaal aantal uitkeringstrekkers in ons land is in 2004 gestegen met 2,4 procent tegenover 2003. Het gaat hierbij onder meer om Belgen met tijdskrediet, halftijds en voltijds brugpensioen, onthaalouders en loopbaanonderbreking. Per maand kregen gemiddeld 1.171.412 Belgen of 17 procent van de personen op arbeidsleeftijd een uitkering.

Opvallend is dat 38,8 procent van de totale uitgaven van de RVA naar Wallonië gaat, terwijl daar 32,6 procent van de bevolking woont, 11,3 procent is bestemd voor Brussel (9,4 procent van de bevolking) en 50 procent gaat naar Vlaanderen (58 procent van de bevolking). Volgens Baecke wordt de discrepantie ook steeds groter.