Voor 253 miljoen boekhoudersfouten bij OCMW Antwerpen

Het verschil in de boekhoudingen van het Antwerpse OCMW en zijn voormalige ziekenhuizen bedroeg geen 22,5 miljoen euro maar 253 miljoen euro.

Belga

Dat blijkt uit het onderzoek dat het OCMW liet uitvoeren. Het verschil is volledig toe te schrijven aan boekhoudkundige fouten, die nu voor het overgrote deel al zijn gecorrigeerd.

De Antwerpse OCMW-ziekenhuizen werden vorig jaar verzelfstandigd. In oktober stelde een rapport van Ernst & Young dat er bij de afrekening eind 2003 een verschil van 22,5 miljoen euro was tussen de boekhouding van het OCMW en die van de vier ziekenhuizen.

Een nieuw en gedetailleerder onderzoek heeft nu aangetoond dat het verschil in de boekhoudingen in realiteit 253 miljoen euro bedroeg. Van fraude is absoluut geen sprake, alles is te wijten aan jarenlange fouten in de boekhouding.

Het onderzoek heeft alle fouten nu geïdentificeerd. Voor 250 miljoen euro zijn al correcties doorgevoerd. De paar overige miljoen van het verschil wordt verklaard door fouten met 94.000 kleine facturen. Die kunnen niet zomaar worden rechtgezet.

Het onderzoek bracht ook nog aan het licht dat de ziekenhuizen in 2003 minder schulden hadden dan gedacht. In een Valentijnsakkoord nam de stad 300 miljoen euro schulden van de ziekenhuizen over, terwijl nu blijkt dat de ziekenhuizen er minder slecht voor stonden en dat het OCMW zelf zonder het te weten 55 tot 60 miljoen euro schulden meer had.

Daaruit volgt dat het OCMW een oplossing moet zoeken voor een tekort van 5 tot 10 miljoen euro. Volgens voorzitster Monica De Coninck (sp.a) is dat haalbaar, maar zal het OCMW wel de buikriem moeten aanhalen.