Betoging kinestudenten in Brussel levert niets op

Circa 1.200 Vlaamse studenten en een handvol Franstaligen hebben woensdag in Brussel betoogd tegen de hervormingsplannen van federaal minister van Volksgezondheid Rudy Demotte om de instroom in het beroep te beperken via een extra selectie-examen.

Belga

Na afloop van hun bezoek aan Demotte en Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke keerden ze met lege handen terug naar huis.

Minister Demotte heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit klaar waarin staat dat vanaf 2005 alleen 450 afgestudeerden die het best scoren op een door Selor georganiseerd selectie-examen, een RIZIV-nummer kunnen krijgen en dus als zelfstandige aan de slag kunnen. Langs Vlaamse kant zullen de 270 studenten die het best scoren op dat examen, een erkenning krijgen, langs Waalse kant zijn dat er 180.

De studenten verzetten zich tegen een dergelijk examen na afloop van hun studies. Ze hebben ook vragen bij de inhoud van het examen en argumenteren dat de huidige generatie studenten onvoldoende geïnformeerd was dat er na het behalen van het diploma mogelijk nog een toelatingsexamen wacht. Doordat het examen in oktober valt, zouden de afgestudeerden ook geen interims kunnen doen, voeren ze aan.

De betogers, afkomstig uit zeven Vlaamse onderwijsinstellingen waar kinesitherapie wordt onderwezen, trokken woensdag naar het kabinet van Demotte en naar dat van Vandenbroucke. Die laatste had als toenmalig minister van Sociale Zaken gepleit voor een beperking van de instroom bij de opleiding. Als er toch een beperking moet komen, verkiezen de studenten een toegangsexamen vóór het aanvatten van de studies.

Om 14.00 uur werden zeven studentenvertegenwoodigers ontvangen door kabinetsmedewerkers van Vandenbroucke. Het gesprek van een uur leverde niets op. De Vlaamse onderwijsminister is geen voorstander van een beperking van de toegang tot de opleiding. Hij vindt dat er een vrije keuze van onderwijs moet zijn. Om 16.00 uur was het de beurt aan het kabinet Demotte. Ook daar kwamen de studenten met lege handen buiten. Volgens hen toonden de adviseurs van Demotte geen bereidheid tot onderhandelen. "Er is niets veranderd. Het examen blijft", zei Yannick Hallemans. "Ze sturen ons van Onderwijs naar Sociale Zaken, en terug." Dat tot groot ongenoegen van de betogende kine-studenten.

Minister Demotte is inderdaad niet van plan het examen in te trekken, bevestigde zijn woordvoerster achteraf. Een inperking van het aantal kinesisten is nodig. De minister moet ervoor zorgen dat mensen in het beroep op een redelijke manier hun boterham kunnen blijven verdienen, en dat de uitgaven in de ziekteverzekering gebeuren in functie van de behoeften van de patiënten en niet in functie van het aanbod van zorgverstrekkers, klonk het. Het examen komt er ten laatste in oktober, voegde de woordvoerster eraan toe.

Behalve in Brussel trokken studenten kinesitherapie woensdag ook de straat op in Gent en Leuven. In Gent waren er meer dan 400 betogers, in Leuven waren er dat 's morgens zo'n 200. De kine-studenten van Leuven kregen steun toegezegd van rector André Oosterlinck. De studenten beraden zich de komende dagen over nieuwe acties. Bedoeling is om nog meer collega's te mobiliseren om in Brussel te komen betogen.