EMBARGO - Spoed is driemaal duurder dan huisarts

BIN111 3 ALG 0441 N BELGA-0435 COR 201 GEZONDHEID/ Spoed is driemaal duurder dan huisarts GENT 16/03 (BELGA) = ! EMBARGO TOT 17/03 om 00.01 uur ! = Een bezoek tijdens weekends aan de spoeddienst kost gemiddeld 145 euro. Gaat de huisarts van wacht in het weekend op huisbezoek of krijgt hij dan bezoek van een patiënt, dan volstaat gemiddeld 47 euro.

Belga

BR> Minstens 20 procent van de patiënten horen overigens niet thuis op de spoed, zeggen de spoedartsen zelf. Dat geldt ook voor 13 procent van de patiënten die behandeld worden door de huisarts van wacht. De cijfers staan in het medische weekblad

De Huisarts

.

Een patiënt die in het weekend aanklopt bij de huisarts, betaalt gemiddeld 47 euro: 30 euro aan honoraria en 17 euro aan medicatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat in de maanden mei en juni 2003 door de KULeuven en de 'Université Catholique de Louvain' is uitgevoerd. Er werden zes ziekenhuizen bevraagd en vier huisartsenwachten in de regio's Namen, Leuven en Brussel.

In vergelijking met de huisarts is de spoeddienst veel duurder. Dat is ook logisch, zeggen de onderzoekers. "De huisarts heeft een eigen professionele werkstijl, beschikt niet over veel technologie en kan of moet dus een afwachtende houding aannemen. De spoed daarentegen moet alle mogelijke ernstige aandoeningen uitsluiten. Alleen al het simpele feit dat medische technologie op de spoed aanwezig is, betekent dat de spoedarts juridisch moet kunnen verantwoorden dat hij ze niet gebruikt."

Een bezoek aan de spoed kost gemiddeld honderd euro meer per patiënt. In 84 procent van de gevallen verricht de arts op de spoed een technische prestatie, bij de huisarts gebeurt dat maar in 16 procent van de gevallen. Doorgaans gaat het dan over een inspuiting of een hechting.

Grote slokop op de spoeddienst is de radiologie (37 euro), gevolgd door de consultatie (30 euro), laboratorium (30 euro), kleine heelkunde (30 euro) en dagprijs (13 euro).

Toch vinden de spoedartsen zelf dat één op vijf patiënten er niet thuishoorden: tien procent kon net zo goed door de huisarts geholpen worden en tien procent hoefde zich helemaal niet te melden. Drie op vier patiënten op spoed is trouwens niet doorverwezen door de huisarts, hoewel bijna iedereen beweert een vaste huisarts te hebben.

De huisarts van wacht vindt dan weer zeven op tien huisbezoeken overbodig. De patiënt kon net zo goed op consultatie komen. Zowat 13 procent van de patiënten had de huisarts helemaal niet nodig.

Zo'n 30 procent van de patiënten op de spoed of bij de huisarts van wacht heeft een klacht die ze al meer dan 24 uur hebben, vijf procent zelfs al langer dan een week.

Aangeboden door onze partners