Geldboete voor afwezige bijzitters

De Dendermondse strafrechter heeft woensdag een vijftiental personen die waren opgeroepen als bijzitter in het stembureau voor de verkiezingen van 13 juni 2004, boetes opgelegd van 250 tot 850 euro. De bijzitters daagden niet op of kwamen te laat toe op het bureau en verzaakten zo aan hun burgerplicht.

Belga

De verontschuldigingen die de beklaagden uitten om hun afwezigheid of laattijdige aankomst op het stembureau te verantwoorden, waren heel gevarieerd. De ene had niet meteen parkeerplaats gevonden voor zijn wagen, iemand anders was ziek en mocht de woning niet verlaten en nog een andere was Franstalig en had de oproepingsbrief niet begrepen.

Dan waren er nog de excuses van overslapen, een te drukke agenda als zelfstandige, en een overlijden. Een van de bijzitters vertelde dat zijn vrouw pijnscheuten had in de rug en daardoor niet op de kindjes kon passen, zodat hij dat die dag moest doen. Verschillende beklaagden beweerden ook dat ze maar een paar minuutjes te laat waren en vonden het absurd dat ze daarom vervolgd werden.

Het openbaar ministerie was hard voor de beklaagden. "Wie niet opdaagt of te laat komt, ook al is dat maar enkele minuten, voldoet niet aan zijn burgerplicht en moet gestraft worden", klonk het. De beklaagden hadden allemaal de kans gekregen om een minnelijke schikking van 500 euro te betalen, maar gingen daar niet op in. Daardoor kwam het tot een rechtszaak.