"Te weinig katholieke aalmoezeniers in gevangenissen"

"Honderdveertig gedetineerden per katholieke aalmoezenier en elf gedetineerden voor iedere morele consulent. Zo ligt de verhouding in de gevangenissen volgens het ontwerp van koninklijk besluit dat de federale regering eerstdaags goedkeurt.

Belga

BR>De oververtegenwoordiging van de vrijzinnigen heeft niet alleen geen objectieve grond, maar toont ook aan dat - ondanks het pleidooi voor een actief pluralisme - de ideologische strijdbijl nog lang niet is begraven", schrijft het christelijk opinieweekblad Tertio in zijn nummer van morgen.

In de nieuwe regeling krijgen de katholieken nog 25 aalmoezeniers (- 4), de islam achttien consulenten (+ 2), de protestanten zes aalmoezeniers (- 2), de orthodoxen vier (status quo), de joden twee (status quo), de anglicanen één (- 1) en de vrijzinnigen negen (+ 5). "Opmerkelijk is dat de negen functies voor de vrijzinnigen een veelvoud zijn van wat zijzelf altijd hebben gevraagd", aldus Tertio, dat er verder op wijst dat de werkbelasting voor de katholieke aalmoezeniers onhoudbaar wordt.

De positieve discriminatie van de vrijzinnigen beperkt zich volgens Tertio niet tot de aalmoezeniers in de gevangenissen. "Wat de levensbeschouwelijke uitzendingen op radio en televisie betreft, heeft de vrijzinnigheid bijna een paritaire positie tegenover de katholieke eredienst. En in het leger verminderde minister van Defensie Flahaut in 2003 het aantal katholieke aalmoezeniers drastisch, waardoor hun aantal in minder dan tien jaar werd gedecimeerd. De katholieke aalmoezeniersdienst telt daar vandaag tien ambten - de opperaalmoezenier en de bedienden inbegrepen - tegenover zes vrijzinnige consulenten en één vertegenwoordiger voor de andere denominaties".

"Het pleidooi voor een actief pluralisme blijkt in socialistische kringen nog lang niet aan te slaan. Want het zijn uitgerekend socialistische ministers (Flahaut, Onkelinx en Johan Vande Lanotte) die de vrijzinnigheid onevenredig bevoordelen", stelt Tertio.