Schepenen faciliteitengemeenten vrezen einde Franstalige scholen

De schepenen van onderwijs van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel zeggen te vrezen voor het voortbestaan van het Franstalig onderwijs in die gemeenten.

Belga

Ze vroegen vrijdagmorgen dat de Franse gemeenschap de scholen onder haar hoede neemt als de Vlaamse regering vasthoudt aan de intenties die Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke heeft opgenomen in zijn beleidsnota.

De Franse gemeenschap zou op materieel vlak de inrichtende macht worden van de acht betrokken scholen, met inbegrip van het uitbetalen van de lonen van de onderwijzers.

Volgens de schepenen ligt het Franstalig basisonderwijs in de faciliteitengemeenten sinds de vorige legislatuur onder vuur van de Vlaamse regering. De nota van minister Vandenbroucke zou onder meer voorzien dat de schoolinspectie zal gebeuren door Vlaamse ambtenaren, daar waar nu nog Franstalige inspecteurs langskomen. De schepenen zeggen ook dat er sprake is dat de Franstalige scholen niet langer gebruik zouden kunnen maken van de PMS-centra in Brussel. Ze vragen zich af of het personeel van de Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding voldoende Frans kent om de kinderen op te vangen.