Beheersplan voor bezitters van bosperceel

Dilsen-Stokkem gaat een modelovereenkomst maken met eigenaars van privébossen. De stad telt 2.400 verschillende percelen bos op haar grondgebied: 2.000 ha bezit de stad zelf, 1.000 ha is eigendom van privé-eigenaars. Omdat er steeds een kapvergunning per perceel moet aangevraagd worden, gaat de stad een modelovereenkomst maken met de eigenaars.“

kdejager

BR> We nodigen iedere eigenaar van een bosperceel uit op een vergadering op zaterdag 19 maart om 10 uur in de jeugdcamping aan de Kanaalstraat 6 in Rotem”, zegt schepen Coenen. Het stadsbestuur gaat voor 27.000 euro informaticamateriaal aankopen voor de humaniora. In het zwembad van Rotem zal een dubbele nooddeur geplaatst worden voor de veiligheid. School ‘t Schakeltje krijgt nieuwe leerboeken voor 5.000 euro.