Saoedische vrouwen moeten gezicht tonen op identiteitskaart

Saoedische vrouwen zullen in de toekomst hun gezichtssluier moeten afnemen als ze een foto laten nemen voor hun identiteitskaart. De krant "Arab News" berichtte zondag dat tegen midden 2006 elke vrouw in het islamitische koninkrijk een identiteitskaart met foto moet hebben, waarop hun gezicht te zien is.

Belga

De meeste Saoedische vrouwen verbergen hun aangezicht deels of geheel achter een zwarte doek, als ze in het openbaar verschijnen. Pas drie jaar geleden werd in Saoedie-Arabië de identiteitskaart voor vrouwen ingevoerd. Maar vrouwelijke rechtsgeleerden klagen dat de vrouw geen identiteitskaart kan krijgen zonder goedkeuring van een mannelijke voogd.

Totnogtoe waren vrouwen niet verplicht een identiteitsbewijs te bezitten, zodat vrouwen die geen reispaspoort hadden, enkel op de zogenaamde "familiekaart" van hun vader of echtgenoot geregistreerd stonden.

De Saoedische wet verplicht vrouwen - ook niet-islamitische buitenlanders - om in het openbaar zwarte gewaden te dragen. Ook het haar moet onder een zwarte doek verborgen blijven. Maar het bedekken van het aangezicht is vrijwillig en hangt af van de traditie van de stam en de familie.