Vervotte ontmoet vakbonden én werkgevers

Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) heeft deze week een afspraak met de nationaal secretarissen van de vakbonden uit de non-profitsector en ziet begin volgende week de werkgevers. Dat zei ze woensdag in het Vlaams Parlement.

Belga

Na het afsluiten van een nieuw federaal sociaal akkoord voor de non-profitsector verschuift de aandacht naar de Vlaamse regering voor een akkoord met de Vlaamse instellingen uit de sector.

Vervotte zei woensdag dat elke beslissing met een grote financiële impact over verschillende jaren besproken wordt in het kader van de meerjarenbegroting die de Vlaamse regering aan het opstellen is. "We kunnen geen engagementen ondertekenen als we ze niet kunnen honoreren", zo bevestigde Vervotte het standpunt van de Vlaamse regering dat eerst de meerjarenbegroting rond moet zijn.

Dat bevestigde ook vice-minister-president Fientje Moerman woensdag in De Standaard. Moerman zegt dat er pas echt onderhandeld wordt met de witte sector eens de meerjarenbegroting vastligt. Dan weten we precies over welke budgettaire marges we beschikken, aldus Moerman.

Vervotte wees er in het parlement op dat een technische werkgroep wordt opgericht waar een aantal elementen op tafel worden gelegd zoals de werkdruk van het personeel, de loonperspectieven en de pensioenpijler. Het uitgangspunt is dat een nieuw akkoord over een periode van vijf jaar een antwoord moet bieden op de uitdagingen in de sector en de maatschappij in het algemeen. "Eerder dan spoed is de inhoud van het dossier belangrijk. Ik wil geen lichtzinnig, maar een toekomstgericht akkoord", aldus de minister.

Ze werd aan de tand gevoeld door Mieke Vogels (Groen!), die het onverantwoord zou vinden mocht de Vlaamse regering wachten tot ze eerst duidelijk zicht heeft op de meerjarenbegroting. "Laat u niet verleiden tot een budgettaire discussie, dit is een politieke discussie", aldus Vogels, die erop wees dat Vervotte als CD&V-minister pleit voor meer zorg. Eenzelfde geluid was te horen bij Marijke Dillen (Vlaams Belang), die verwees naar het CD&V-programma bij de voorbije verkiezingen.