Ontwikkelingssamenwerking: Groen! en Ecolo tegen splitsing

Groen! en Ecolo verzetten zich tegen een defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking. Op een gezamenlijke persconferentie uitten beide partijen woensdag hun vrees dat ontwikkelingssamenwerking één van de elementen is die als pasmunt aan bod komen in de onderhandelingen over het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde.

Belga

De beslissing om de ontwikkelingssamenwerking over te hevelen in zoverre ze betrekking heeft op gemeenschaps- en gewestbevoegdheden werd al in 2001 genomen, maar tot nu toe niet uitgevoerd. Groen!-voorzitster Vera Dua en federaal secretaris Isabelle Durant van Ecolo willen niet dat het zover komt.