Nog geen enkele elektronische belastingsaangifte behandeld

Wie zijn belastingsaangifte via tax on web heeft ingediend, zal langer moeten wachten op een eventuele terugbetaling.

Belga

Terwijl op 21 januari de eerste papieren belastingsaangifte kon ingekohierd worden, is dat nog voor geen enkele elektronische aangifte gebeurd. Dat stelt CD&V-kamerlid Carl Devlies op basis van het antwoord dat hij kreeg van staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën Hervé Jamar.