Regeringen zetten schouders onder biobrandstof

De Vlaamse regering, de landbouw- organisaties, de bietsuikerkolom en de autoconstructeurs hebben dinsdag een intentieverklaring ondertekend over het gebruik van biobrandstoffen voor het vervoer.

Belga

Dat gebeurde na afloop van een rondetafelconferentie die door minister van Landbouw en minister-president Yves Leterme was bijeengeroepen in het kasteel van Bouchout in Meise. Hij dringt aan op een accijnsverlaging. Het gebruik van biobrandstoffen, zoals biodiesel (gemaakt met koolzaad) en bio-ethanol (uit siekerbieten), in gewone auto's staat al een tijd op de politieke agenda. Zowel de Vlaamse als de federale regering zetten er hun schouders onder.

Leterme had dinsdag alle betrokken partijen (ook de petroleumfederatie) uitgenodigd en stelde na afloop een grote bereidheid in een aantal sectoren vast om effectief werk te maken van biobrandstoffen. Hij kondigde aan dat hij als minister van Landbouw bereid is vanuit het Landbouwinvesteringsfonds (LIF) maximale steun te geven voor klein- en grootschalige investeringen in biobrandstoffen. Iedereen benadrukte dat een accijnsverlaging voor biobrandstoffen cruciaal is. Leterme zei dat het dossier vrij snel moet uitgeklaard worden en dat de federale regering daartoe bereid is.