Vrouwendag: gelijk loon niet alleen in wet maar ook in praktijk

Naar aanleiding van de Vrouwendag hebben de VLD-senatrices Margriet Hermans en Stéphanie Anseeuw een resolutie ingediend waarin ze de regering vragen om de sociale partners een resultaatsverbintenis op te leggen om binnen drie jaar de discriminatie inzake functieclassificatie weg te werken.

Belga

Alhoewel de gelijke verloning wettelijk is vastgelegd in België is er nog steeds een feitelijke discriminatie inzake de verloning van mannen en vrouwen. Die is in belangrijke mate te wijten aan de functiediscriminaties en de verloning van deeltijdse arbeid.

Werknemers beschikken vandaag de dag reeds over twee juridische instrumenten om de loondiscriminatie juridisch aan te vechten, stellen de VLD'sters. Dat gebeurt evenwel zelden omdat de werknemers geïsoleerd zijn, onvoldoende informatie hebben over het verloningsbeleid van de onderneming en weinig gehoor vinden bij de vakbonden.

De resolutie vraagt aan de federale regering om een resultaatsverbintenis op te leggen aan de sociale partners om de discriminatie inzake de functieclassificatie weg te werken binnen de 3 jaar. De regering moet jaarlijks op 8 maart een voortgangsrapport neerleggen in het parlement.

Tevens moet de federale regering uiterlijk tegen 2009 de niet objectieve verschillen tussen de verloning van deeltijdse en voltijdse arbeid opheffen.