Vrouw betaalt zware prijs voor groei vuurwapenbezit

Vrouwen betalen een zware prijs voor de groei van het aantal vuistvuurwapens in handen van particulieren, is de conclusie van een internationaal rapport dat maandag, aan de vooravond van Internationale Vrouwendag, in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is gepubliceerd.

AP Ned

De opstellers van het rapport pleiten voor een drastische beperking van de handel in vuurwapens.

In Zuid-Afrika wordt iedere achttien uur een vrouw door een huidige of voormalige partner doodgeschoten. In de Verenigde Staten neemt de kans op moord bij aanwezigheid van een vuurwapen in huis gemiddeld met 14 procent toe. Voor vrouwen stijgt het risico te worden vermoord echter met 272 procent als er een vuurwapen in de woning is.

"Gezien het feit dat vrouwen haast nooit koper, eigenaar of gebruiker van vuistvuurwapens zijn, lijden zij onevenredig van gewapend geweld", meent Denise Searle, een medewerkster van Amnesty International, een van de organisaties die meewerkten aan de totstandkoming van het rapport.

Er zijn momenteel bijna 650 miljoen vuistvuurwapens in omloop, waarvan bijna 60 procent in de handen van particulieren, meest mannen. Vrouwen lopen toch al een relatief groot risico op geweld in huiselijke kring en verkrachting. Als er vuurwapens voorhanden zijn, neemt dat risico toe. In Zuid-Afrika en Frankrijk wordt een op de drie omgebrachte vrouwen doodgeschoten, in de VS geldt dit voor twee op de drie.

Maatregelen hebben wel degelijk effect. In de acht jaar die verstreken zijn sinds Canada in 1995 zijn vuurwapenwetgeving aanscherpte, is het aantal doodgeschoten vrouwen met 40 procent gedaald. In Australië, waar vijf jaar geleden hetzelfde gebeurde, is het aantal doodgeschoten vrouwen sindsdien met de helft afgenomen.

De schrijvers van het rapport dringen bij regeringen aan op instemming met een wereldwijd verdrag dat criteria stelt aan de handel in vuurwapens en vereist dat alle transacties met vuurwapens worden geregistreerd en gedocumenteerd.

Een andere aanbeveling luidt om er na afloop van conflicten en oorlogen zorg voor te dragen dat de wapens worden ingezameld en vernietigd. Het komt maar al te vaak voor dat wapens na een conflict in handen vallen van criminelen.

Ten slotte dringt het rapport aan op een verandering in de opvatting dat het mannelijk is om een wapen te bezitten. "Er wordt vaak gezegd dat wapens nodig zijn om vrouwen en gezinnen te beschermen, terwijl de realiteit volledig anders is", zegt Denise Searle van Amnesty. "Alles wijst er op dat een gemeenschap des te onveiliger is naarmate er meer wapens circuleren."