Brugs historicus identificeert twee Vlaamse Primitieven

Twee Vlaamse Primitieven die totnogtoe onder de noodnamen Meester van de Lucialegende en Meester van de Ursulalegende bekend waren, zijn door de Brugse historicus Albert Janssens geïdentificeerd. Zijn bevindingen zijn gepubliceerd in de 'Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis in Brugge'.

Belga

Albert Janssens vereenzelvigt de Meester van de Lucialegende met Fransois vanden Pitte en de Meester van de Ursulalegende met Pieter Casenbroot. Beide Brugse schilders leefden op het einde van de 15de eeuw en het begin van de 16de eeuw.

Hun identificatie was mogelijk dankzij een grondige studie van de diverse bouwfasen van het Brugse Belfort die op de achtergrond van hun werken staan afgebeeld. Daarnaast reikte ook een gedetailleerde lezing van de ambachtsboeken van de Brugse schilders elementen tot identificatie aan.