Ham tegen uitbreiding crosscircuit in Balen

Het gemeentebestuur van Ham is boos omdat de provincie Antwerpen het permanente crosscircuit van Balen wil uitbreiden tot op Hams grondgebied. Het Antwerpse provinciebestuur heeft in het Ruimtelijk Structuurplan vier terreinen aangeduid als permanente omlopen voor gemotoriseerde sporten. “Een ervan is het Hondapark in onze buurgemeente Balen”, zegt burgemeester De Vis.

jforier

“Tot onze verontwaardiging blijkt nu dat er een uitbreiding wordt gepland op Hams grondgebied.” Het Hondapark in Balen grenst aan het Hamse Gerhees. “Naast motorcross worden de activiteiten uitgebreid met onder andere trial en quad”, zegt De Vis.

“Ook de oppervlakte, 8 hectare, wordt veel groter, en daar speelt Antwerpen vuil spel. Antwerpen wil in Ham immers 4 hectare ecologisch waardevol landbouwgebied inpalmen, terwijl ze heel goed weten dat we tegen de uitbreiding zijn. De bedoeling is dat er op Hams grondgebied een parking komt, en crossmogelijkheden voor jongeren.” Ham had zich onlangs nog aangesloten bij de klachten van enkele omwonenden. Die hadden een herziening van de milieuvergunning aangevraagd, om zo beperkingen aan de uitbaters op te leggen. “We hebben gevraagd om tijdens de oefensessies met geluidsdempers te rijden en het terrein enkel open te houden als er effectief gecrosst wordt. Die aanvraag is echter afgewezen.”

Ham gedoogt het park wel - het ligt er al van 1974 - maar wil niet weten van een uitbreiding van de activiteiten of van de oppervlakte. “Er wordt ons nu om een advies gevraagd”, zegt De Vis. “Dat advies zal in alle opzichten negatief zijn, zeker omdat de provincie zonder afspraak, zonder ruggespraak en zonder signaal onze gemeente binnenvalt en bepaalt welke bestemming onze gronden moeten krijgen. Komt daarbij dat het crosspark dicht bij een van de meest waardevolle natuurgebied van Ham ligt, de bossen van Gerhees.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer