Tony Baert ontvangt eremedaille provincie Limburg

Gouverneur Hilde Houben-Bertrand heeft gisteravond de eremedaille van de provincie Limburg uitgereikt aan Tony barones Baert, voorzitster van Concentra en uitgeefster van Het Belang van Limburg. “Ik ben het provinciebestuur in het algemeen en mevrouw de gouverneur in het bijzonder zeer dankbaar voor deze eremedaille. Ik hoop werkelijk dat ze een beetje op ons allemaal, op de krant en de lezers moge afstralen”, aldus mevrouw Baert in haar dankwoord.

jforier

De eremedaille is de hoogste onderscheiding van de provincie Limburg en wordt toegekend aan personen of instellingen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Limburg. Tony Baert is de eerste vrouw die zich ereburger van Limburg mag noemen. “Ik vind het zeer fijn dat ik na zes mannen als eerste vrouw deze onderscheiding krijg. En dat ze ook nog door een vrouw wordt uitgereikt, maakt deze plechtigheid wel heel bijzonder.”

Tony Baert krijgt de onderscheiding voor haar inzet en voorbeeld als Limburgs bedrijfsleider en haar rol als voorzitster van het Belgisch Olympisch Comité, afdeling Limburg en de vele sociale doelen. “Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dolgelukkig ben”, bekent de laureate. “Limburg ligt mij zeer na aan het hart. Ik zie deze eremedaille in de eerste plaats als blijk van erkenning voor onze krant Het Belang van Limburg, voor ons bedrijf Concentra. En dan moet ik meteen verwijzen naar de lange traditie waarin ik thuishoor: mijn grootvader Nicolaas Theelen, die de krant heeft gesticht, mijn oom Frans, mijn man Jan Baert - zij zijn me voorgegaan. Jammer genoeg bestaat dit ereburgerschap nog maar een jaar of tien. Postuum krijgen mijn drie voorgangers in zekere zin nu ook dit ereburgerschap. Ten tweede moet ik meteen ook verwijzen naar onze honderden medewerkers en honderdduizenden lezers: door hun langdurige steun en hun trouw zijn we gekomen waar we nu staan.”

Gouverneur Hilde Houben-Bertrand beklemtoonde dat Tony Baert er samen met haar man wijlen Jan Baert voor gezorgd heeft dat de nv Concentra als voorbeeld fungeert voor andere Limburgse bedrijven. “U bent het beste bewijs van geloof in eigen kunnen en hebt ook risico’s genomen om buiten Limburg te investeren. Daarmee is bewezen dat wij de competitie kunnen aangaan met andere regio’s. Met de krant, haar website en best bekeken regionale zender TVL is Concentra volledig verweven met Limburg.” De gouverneur wees ook op de grote verantwoordelijkheid van Het Belang van Limburg.

“De rest van Vlaanderen kan via uw krant lezen wat er in Limburg gebeurt en leeft. Recent onderzoek heeft aangetoond dat men in Vlaanderen nog een fragmentair en stereotiep beeld van onze gouw heeft. Ik hoop dat de provincie en Concentra samen Vlaanderen kunnen overtuigen dat deze regio zoals elke andere provincie een evenwaardige bijdrage levert tot de ontwikkeling van Vlaanderen.”

Aangeboden door onze partners