Elektronische aangifte mogelijk in 59 belastingkantoren

Het proefproject waarbij burgers hun belastingaangifte via 'Tax on Web' door de ambtenaren van de belastingkantoren konden laten invullen, wordt dit jaar nog uitgebreid van de reeds bestaande 12 controlekantoren naar 59 in gans België.

Belga

De elektronische belastingaangifte zal vanaf dit jaar ook mogelijk worden met de elektronische identiteitskaart. Dat heeft staatssecretaris voor Informatisering Peter Vanvelthoven (sp.a) woensdag in Hasselt gezegd naar aanleiding van een evaluatie van het 'Tax on Web'.

Uit de cijfers blijkt dat 19.000 Limburgers hun belastingaangifte voor het aanslagjaar 2004 elektronisch invulden. In 2003 waren er dat nog 4.850. Vanvelthoven wees erop dat de stijging van het gebruik van Tax on Web in de provincie Limburg bijna verviervoudigde en de nationale groei oversteeg. Nationaal gezien steeg de elektronische belastingaangifte van 82.000 in 2003 naar 250.000 in 2004.

De staatssecretaris gaat er ook bij minister van financiën Didier Reynders op aandringen om een algemeen uitstel voor boekhouders en fiscalisten die Tax on Web gebruiken mogelijk te maken.

Vanvelthoven verwees daarbij naar het Nederlandse model waarbij de belastingconsulent namens meerder cliënten tegelijk uitstel kan vragen en waarbij hij 10 procent van de aangiftes per periode kan indienen over een gespreide termijn van één jaar.