UZ Gasthuisberg moet patiënten terugbetalen

De directeur van het Leuvense UZ Gasthuisberg heeft donderdag meegedeeld dat het ziekenhuis de voorbije vijf jaar de kosten die verbonden zijn aan het inzetten van de MUG, heeft aangerekend aan de patiënt, omdat de overheidstussenkomst onvoldoende was om de MUG-kosten te dekken. Die reactie kwam er na een vonnis dat Gasthuisberg verplicht om patiënten de aangerekende MUG-kosten terug te betalen.

Belga

Of het UZ in beroep gaat tegen het vonnis, wordt maandag pas beslist.

De zaak was voor de burgerlijke rechtbank aangespannen door het Christelijk Ziekenfonds Leuven. De rechtbank oordeelde dat het UZ de van verplaatsingskosten die aan drie patiënten waren aangerekend, moest terugbetalen. "Het bedrag dat de overheid forfaitair ter beschikking stelt voor de financiering van de MUG-functie dekt ook de kosten van het vervoer en het personeel. Het aanrekenen van deze kosten aan de patiënt is verboden. Vervoerskosten maken inherent deel uit van de MUG-functie", aldus de rechter in zijn vonnis.

"De financiering van de MUG dekt enkel de verpleegkundige ploeg. Er is geen geld voor de ziekenwagen, infrastructuur, ambulancier, dispatching en dergelijke. Het probleem is bij ons erger dan in andere ziekenhuizen omdat wij wegens de complexe pathologie die in Gasthuisberg behandeld wordt, een omvangrijke regio bedienen en daarom twee MUG's stand-by houden terwijl er slechts één gefinancierd wordt. Die tweede ploeg doet natuurlijk ook nog andere dingen in het ziekenhuis, maar toch is er een hogere kost omdat 's nachts meer personeelsleden dienst moeten hebben", aldus Vandaele.

De reden waarom het UZ ondanks een eerdere veroordeling door een vrederechter de afgelopen jaren "koppig doorgegaan is" met het aanrekenen van een supplement aan MUG-patiënten, is volgens Vandaele ook principieel van aard. "We hebben er last mee dat men van ons een maatschappelijke dienstverlening vraagt waarvan de financiering de kostprijs niet dekt. Het is te gemakkelijk om te beweren dat de kosten gedekt zijn zodat je geen supplementen mag aanrekenen. Op Gasthuisberg rukken de MUG's vijf tot zes keer per dag uit, terwijl dat in een gemiddeld ziekenhuis één tot twee keer is. Toch is de financiering overal hetzelfde. Dat is niet ernstig", aldus Vandaele.