Bilzen verkoopt 42 bouwkavels in Grotstraat in Schoonbeek

Het stadsbestuur brengt 42 bouwloten in de Grotstraat in Schoonbeek op de markt. De kavels zijn tussen 5 en 7,5 are groot. De prijzen van de bouwloten liggen tussen 23.000 en de 87.000 euro. Er zijn kavels met half-open bebouwing, gesloten bebouwing of voor patiowoningen. De verkoop gebeurt onderhands. De toewijzing van de bouwkavels gebeurt via een puntensysteem. Wie in Bilzen woont of er minstens drie jaar werkt én daarenboven een aantal kinderen heeft, verzamelt het meest aantal punten en krijgt zo de eerste keuze. Raadslid Geraerts (Vl. Belang) rekende de raad voor dat de verkoop van de gronden de stad een winst van meer dan 1 miljoen euro oplevert. “Hadden jullie de verkaveling Meerheim ook zelf afgehandeld, dan had ons dat een veelvoud opgebracht. Nu gaat de winst integraal naar een privé-investeerder. Een gemiste kans!”

jforier

Hij waarschuwde ook voor negatieve aspecten van het puntensysteem bij de toewijzing van de kavels. Raadslid Putzeys (NVA) had bedenkingen bij het grote verschil tussen de schattingsprijs en de uiteindelijke verkoopprijs. “Ik vrees dat de gronden voor velen onbetaalbaar zijn. Misschien hadden de prijzen wat nauwer moeten aanleunen bij het schattingsverslag.” Schepen Swennen verdedigde zowel de prijzen als het punten. “Dat puntensysteem wordt ook in andere gemeenten gehanteerd. Het is rechtvaardig. De prijzen zijn nog steeds lager dan op de privé-markt.”