Beheerders en architecten willen bieb in centrum Lummen

Het beheersorgaan van de biblio-theek en enkele Lummense architecten hopen dat de geplande nieuwe bieb van 1.200 vierkante meter zichtbaar in het centrum komt, en niet achter het gemeentehuis. “Met een leescafé en een ruimte waar de geschiedkundige kring zijn schatten kan tentoonstellen. En dit jaar willen we ook starten met een leesclub,” zegt bibliothecaris René Vrancken.

jforier

De Lummense bibliotheek kampt al jaren met plaatsgebrek. Plannen voor een nieuwe bieb zijn er al genoeg gesmeed, nu worden ook twee inplantingsplaatsen naar voren geschoven. “Een bibliotheek naast het gemeenteplein is altijd beter dan achter het gemeentehuis”, zegt René Vrancken.

“In de omliggende gemeenten Heusden, Beringen en Herk-de-Stad liggen ze ook pal in het centrum. Een leescafé is misschien een groot woord, maar als je de mensen van op het gemeenteplein ziet kranten lezen en een kop koffie drinken, dat trekt aan. Er wordt al jaren geklaagd dat het centrum dood is: dit zou zeker wat leven in de dorpskom brengen. Het beheersorgaan van de bieb staat pal achter het voorstel. Maandelijks betalen we nu erg veel huur, de verwarming van het gebouw kost momenteel handenvol geld, en het regent binnen.”

Ook een aantal Lummense architecten zijn ervan overtuigd dat de beste inplantingsplaats voor een nieuwe bibliotheek de hoek van het gemeenteplein is. “We hebben overigens een enquête gehouden over onze huidige openingsuren, en die wees op het eerste gezicht uit dat onze uren klantvriendelijker zijn dan die van de winkels. Onze bieb is vier dagen per week open tot 20 uur, en dat is wel heel uitzonderlijk als je naar onze buurgemeenten kijkt. Opvallend is dat maandag de drukste avond van de week is; vrijdag komen er maar weinig lezers. Omdat Lummen minder dan 20.000 inwoners telt, hebben we maar recht op een deeltijdse bieb en 20 openingsuren. Dat is voldoende om de bevolking te dienen, zeker als je weet dat het toegelaten minimum 12 uren bedraagt.”

René Vrancken wil op korte termijn in de Lummense bibliotheek een leesclub oprichten en ondersteunen. “Wegens plaatsgebrek kunnen we niet veel dingen organiseren in onze bieb, maar dit moet toch kunnen. We richten ons op de gewone mensen die net iets meer willen dan een boek lezen. Ik wil de leesclub opstarten, maar de leden krijgen natuurlijk inspraak over welke boeken we gaan lezen en in een ontspannen sfeer bespreken. Het mag niet elitair zijn, want om literatuur te ontleden, moet je op de universiteit zijn. Alles zal heel vrijblijvend gebeuren. Er zijn al enkele belangstellenden, het maximum is tien.”