Ministers tevreden met 'ja' van vakbonden

De algemene vergaderingen van de vakbonden van de federale gezondheidssectoren hebben maandag de tekst van het sociaal akkoord, zoals zondag door de afgevaardigden geparafeerd, goedgekeurd. Minister van Werk Freya Van den Bossche en haar collega van Volksgezondheid Rudy Demotte laten in een mededeling weten dat ze verheugd zijn met het 'ja' van de werknemers.

Belga

"De tekst biedt talrijke verbeteringen op het vlak van werkomstandigheden en koopkracht", luidt het. "Doel is de hoogstaande kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. In de volgende decennia zal de non-profit de groeisector bij uitstek zijn op onze arbeidsmarkt. De aantrekkelijkheid van jobs in de sector vergroten, blijft daarom essentieel", aldus de ministers in de mededeling.

Het akkoord dat de vakorganisaties en de regering bereikt hebben, moet in de komende vijf jaar tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de sector inzake werklast, organisatie en kwaliteit van het werk, evenwicht tussen privé-leven en beroepsleven gedurende de hele loopbaan. Ook inzake bezoldiging en koopkracht ook na afloop van de loopbaan wil het garanties bieden.

Het huidig sociaal akkoord is gesloten binnen een globale budgettaire enveloppe van 391 miljoen euro na 5 jaar (78.2 miljoen euro per jaar). De uitvoering van de maatregelen onder dit akkoord vormen op kruissnelheid een kost van 471 miljoen euro. De werkgelegenheidsmaatregelen worden over zes jaar gespreid.

Aangeboden door onze partners