Gesprek over EU-begrotingsregels gestart

De ministers van Financiën van de euro-zone zijn maandagnamiddag gestart met onderhandelingen over de modernisering van het Stabiliteitspact, de EU-begrotingsregels en -normen. De Duitse minister Eichel heeft al laten verstaan dat men er vannacht niet uit zal raken.

Belga

Het Luxemburgse voorzitterschap heeft de EU-lidstaten zondag een tekst van veertien bladzijden bezorgd met een gedetailleerde interpretatie van het Stabiliteitspact. De tekst omschrijft wat landen met begrotingsproblemen moeten doen in goede en in slechte economische tijden. Diverse van die punten liggen nog ter discussie. Voor België is positief dat in de tekst staat dat er meer rekening zal worden gehouden met de snelheid van de afbouw van de overheidsschuld. Dit stuit wel op hard Italiaans verzet.

Of maandagnacht of dinsdagmiddag wordt afgerond, is onzeker. Het zijn uiteindelijk de staats- en regeringsleiders die formeel moeten beslissen op 23 maart. Dit laat nog ruimte voor veel manoevres. Vermits Duitsland de kwestie expliciet gekoppeld heeft aan de discussie over de Europese meerjarenbegroting (Duitsland wil haar EU-bijdrage uit de berekening van haar tekort), kan de kwestie langer aanslepen. Pas tegen juni moet over de meerjarenbegroting een akkoord bereikt worden.