"Maxistatuut" voor meewerkende echtgenoten vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli eerstkomend wordt het "maxistatuut" voor de meewerkende echtgeno(o)te van kracht. Die fundamentele hervorming heeft betrekking op zo'n 60.000 personen, van wie 90 pct vrouwen. Dat kondigden MR-voorzitter en minister van Financiën Didier Reynders en minister van Middenstand Sabine Laruelle maandag op een persconferentie in de gebouwen van de MR aan.

Belga

Een eerste hervorming ging op 1 januari 2003 van start. Ze verbeterde al de situatie van de meewerkende echtgenote door te voorzien in een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en bij zwangerschap. Maar de meewerkende echtgenote bleef beschouwd als een persoon ten laste van de echtgenoot, waardoor ze van kinderbijslagen en gezondheidszorg als afgeleide rechten genoot.

Het "maxistatuut" voorziet in een individualisering van de rechten op sociaal en fiscaal vlak. Op sociaal vlak voorziet het statuut in een volledige dekking: een volwaardig pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en zwangerschap.

Het fiscale luik van het statuut voorziet dat de meewerkende echtgenote een deel van de inkomsten van de echtgenoot krijgt. Die inkomsten worden als kosten aftrekbaar voor de echtgenoot met het hoofdberoep. De voorziene verdeelsleutel is 70/30. De sociale bijdragen van de meewerkende echtgenote worden in mindering van haar vergoeding gebracht. Ze zal ook haar werkelijke kosten kunnen aftrekken of, indien gewenst, de forfaitair berekende kosten (5 pct van de vergoeding, verminderd met de sociale bijdragen).

Als aan de voorwaarden is voldaan, zullen beide echtgenoten kunnen genieten van het belastingkrediet. De echtgenoot zal kunnen blijven genieten van het systeem, maar dan in functie van zijn eigen inkomsten (maximaal 540 euro). De meewerkende echtgenote geniet ervan ten belope van maximaal 240 euro.

De inwerkingtreding van het systeem was voorzien op 1 januari 2006, maar tijdens de laatste begrotingscontrole werd beslist ze te vervroegen tot 1 juli van dit jaar. Laruelle benadrukte dat het statuut - dat werd voorgesteld aan de vooravond van Vrouwendag - werd opgesteld in overleg met de vrouwenorganisaties van de verschillende betrokken sectoren. Binnenkort wordt een grootscheepse informatiecampagne gelanceerd.

Volgens de liberale ministers zou het nieuwe statuut niet leiden tot een daling van de inkomens van zelfstandige echtgenotes, behalve wanneer het om hoge inkomens gaat. Maar in dat geval zal de winst op het einde van de rit in de vorm van het pensioen het verschil ruimschoots compenseren, zo luidde het.

Het nieuwe statuut zal bovenal aan de meewerkende echtgenote een grotere zekerheid bieden in het geval van scheiding, maar ook als zij (of hij) beslist een andere beroepsactiviteit uit te oefenen, aldus Reynders en Laruelle.