B-H-V: PS demonstreert niet mee

De Brusselse socialisten hebben bij monde van hun federatievoorzitter Philippe Moureaux laten weten niet deel te zullen nemen aan de betogingen die zondag door de MR in de periferie van de hoofdstad worden georganiseerd.

Belga

In verband met de Vlaamse claims over een splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde hebben FDF-voorzitter Olivier Maingain en Brussels MR-aanvoerder Jacques Simonet de Franstalige inwoners van Brussel en de randgemeenten opgeroepen zondagmorgen in Linkebeek te komen demonstreren. De Brusselse socialisten houden eraan "met kracht hun wil" te bevestigen "om belangen van de Franstaligen te verdedigen". Maar "na rijp beraad" hebben ze besloten niet aan de manifestatie deel te nemen "uit zorg om de effectiviteit," aldus Philippe Moureaux. In zijn ogen "kunnen krachtdadige woorden sympathiek lijken, maar zullen ze onvermijdelijk een escalerend effect oproepen dat de groep van hen die de belangen van de Franstaligen het meest vijandig gezind zijn, zal versterken."