Eigenaar Opglabbeeks tankstation doet afstand van kort geding

De eigenaar van het omstreden tankstation All-Sell, inmiddels de nv Jupiter, heeft maandag formeel afstand gedaan van het kort geding dat hij tegen burgemeester Benny Spreeuwers (CD&V) van Opglabbeek en tegen de gemeente had aangespannen wegens de verzegeling van de verdeelslangen van All-Sell.

Belga

De burgemeester en de gemeente Opglabbeek hebben de stopzetting van de procedure aanvaard. Daardoor wordt de gerechtelijke procedure definitief stopgezet.

Uitbater Kadimir Soylu heeft inmiddels een andere vennootschap opgericht, de nv Jupiter, terwijl de procedure in kort geding door All-Sell werd ingediend. Omdat de uitbating momenteel onder een andere nv gebeurt, was het kort geding zonder voorwerp geworden. De nieuwe nv valt bovendien onder een klasse 3-inrichting, waarvoor geen milieuvergunning vereist is.

De gemeente Opglabbeek liet de pompen van het tankstation All-Sell afgelopen december verzegelen. De provincie Limburg sprak zich kort daarop ook negatief uit over de nieuwe milieuvergunningsaanvraag die de uitbater had ingediend om het tankstation verder te kunnen exploiteren.

Inmiddels loopt er wel nog een procedure ten gronde voor de burgerlijke rechtbank van de gemeente Opglabbeek tegen de uitbater van het tankstation. De gemeente vraagt de volledige ontmanteling en wil dat de rechter de verdere uitbating van het tankstation op straffe van een dwangsom verbiedt.

In een tussenvonnis beval de rechter een plaatsbezoek aan het omstreden tankstation. Dat vindt op 7 april aanstaande plaats.