België sluit akkoorden met Frankrijk en Nederland over interconnectie

België heeft maandag met Frankrijk en Nederland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een versterking van de stroomcapaciteiten en -interconnecties. De grensoverschrijdende samenwerking moet zorgen voor meer mededinging en een betere betrouwbaarheid op de geliberaliseerde energiemarkten.

Belga

Minister van Energie Marc Verwilghen sloot bilaterale 'memorandums of understanding' met zijn Franse ambtsgenoot Patrick Devedjian en met zijn Nederlandse collega Laurens-Jan Brinkhorst. Onderwerp is het transport of de interconnectie van stroom tussen de drie landen. Via de interconnectielijnen wordt elektriciteit in- en uitgevoerd. Door die interconnectie te versterken, komt er een betere mededinging op de vrije markt. Een betere interconnectie zorgt ook voor meer betrouwbaarheid. In geval van stroomproblemen vormen onze buurlanden immers een gigantische 'back-up' van elektriciteit. Dat moet problemen zoals de stroompannes in Italië in 2003 of de stroomonderbrekingen in de VS vermijden.

In het memorandum is bijvoorbeeld voorzien dat de tweede interconnectie met Frankrijk in het zuiden van ons land (Moulaine-Aubange) aan de Franse kant wordt afgewerkt. Nu is dat nog niet het geval. De overeenkomst voorziet ook in meer informatie-uitwisseling tussen de netbeheerders van het hoogspanningsnet. In België beheert Elia het hoogspanningsnet. Ook de verscheidene administraties en regulatoren gaan meer overleg plegen.

Tijdens de ondertekening drong minister Brinkhorst er op aan dat ook met Duitsland een dergelijk memorandum wordt afgesloten. In het geval er incidenten zijn in Duitsland, heeft dat immers ook gevolgen voor Frankrijk, België of Nederland.

Aangeboden door onze partners