EU-lidstaten aanvaarden formeel beperkte bescherming van software

De ministers van Economie van de Europese Unie hebben maandagmorgen formeel aanvaard dat er een beperkte mogelijkheid komt om nieuwe software te beschermen met patenten. Daarmee is het voorstel niet aan het einde van de beslissingsprocedure: het Parlement verzet zich steeds heftiger tegen dit voorstel van de Commissie.

Belga

In de VS genieten de grote software-ontwikkelaars van grote mogelijkheden om hun werk te beschermen. In Europa is er hiertegen verzet van onder meer de voorstanders van vrije software (type Linux).

De (vorige) Europese Commissie zocht in haar voorstel een compromis: enkel uitvindingen gebaseerd op software-ontwikkeling komen voor patenten in aanmerking. Vorig jaar werd dit voorstel al principieel goedgekeurd door de lidstaten, maar de formele goedkeuring van de juridische tekst bleef steeds op hindernissen stuiten.

Het is uitgesloten dat het EU-Parlement en de tegenstanders van het voorstel hun verzet zullen opgeven. Vermits het Parlement medebeslissingsrecht heeft, zal de bescherming in het huidige voorstel nog moeten worden afgezwakt.

Spanje was maandagmorgen het enige land dat tegen het voorstel stemde. België onthield zich, binnen de paarse coalitie is men het niets eens. Vooral Spirit heeft zich op het dossier geprofileerd, aan de kant van de voorstanders van vrije software.