Jean-Marie Dedecker (VLD) stelt opsplitsing Electrabel voor

VLD-senator Jean-Marie Dedecker heeft een wetsvoorstel klaar om Electrabel tegen 1 januari 2006 op te splitsen. De elektriciteitscentrales moeten worden ondergebracht in twee aparte vennootschappen die door concurrenten kunnen worden gekocht. Electrabel moet ook de greep op Elia verminderen, stelt Dedecker maandag in De Tijd.

Belga

"Dat de liberalisering van de elektriciteitsmarkt niet heeft geleid tot lagere energieprijzen heeft te maken met de dominante positie van Electrabel op de elektriciteitsmarkt", zegt de voorzitter van de senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegenheden. Dedecker erkent dat zijn voorstel om Electrabel op te splitsen zeer drastisch is en politiek weinig kans op slagen heeft. Maar een studie van het bureau London Economics voor de reguleringscommissie CREG toont aan dat concurrentie op de Belgische elektriciteitsmarkt maar een feit wordt als de dominante positie van Electrabel wordt afgebouwd. Het bureau pleit dan ook voor een opdeling van Electrabel, zoals al gebeurd is met de Italiaanse staatsmonopolist Enel.

De VLD'er wil ook dat de greep van Electrabel op de transmissiebeheerder Elia vermindert. Anders dreigt de zogenaamde interconnectiviteit met de buurlanden een probleem te blijven. Er is vandaag ook een probleem met de hoge distributieprijzen, waardoor het voordeel voor de consument bij het kiezen van een nieuwe leverancier verloren gaat. Daaraan wil Dedecker verhelpen door de band tussen Electrabel en de distributienetbeheerders, in de gemengde intercommunales, versneld af te bouwen.