Werknemers gehandicapteninstelling Mol voeren actie

Een veertigtal werknemers van de Witte Mol, een instelling voor gehandicapten in Mol, eisten dinsdagmorgen op straat een nieuw sociaal akkoord op Vlaams niveau voor de witte sector.

Belga

Net als hun collega's in de federale sectoren vragen ze meer koopkracht, meer jobs en een eindeloopbaanregeling.

Sedert maandag is er een door de vakbonden goedgekeurd akkoord voor de federale instellingen van de rust- en verzorgingssector. Daarmee kwam een einde aan de staking van onbeperkte duur. Maar de instellingen op Vlaams niveau, zoals de opvoedings- of gehandicapteninstellingen, blijven actie voeren tot er ook op Vlaams niveau een akkoord is.

De actievoerders in Mol kregen de steun van enkele mensen uit de ziekenhuizen en de gezinszorg.