Echtelijk geweld: weldra één richtlijn voor het hele land

Alle parketten van het land krijgen in de nabije toekomst één richtlijn over het strafrechtelijk beleid in verband met de bestrijding van echtelijk geweld. Dat heeft minister van Justitie Laurette Onkelinx maandag laten weten na afloop van een studiedag in Brussel over geweldpleging tussen partners. "Het beleid van de kleine stappen is niet langer toereikend", zei de minister.

Belga

De richtlijn zal op 21 april voorgesteld worden aan het college van procureurs-generaal. Het document zal alle aspecten van het fenomeen omvatten, van de bestraffing tot de omkadering en de bescherming van het slachtoffer.

Minister Onkelinx wil zich baseren op het Spaanse beleid terzake. "Het is tijd om een schokeffect te veroorzaken", aldus de PS-minister, die benadrukte dat het beleid van pilootprojecten en kleine stappen te langzaam is gebleken en zijn beste tijd heeft gehad.

Aangeboden door onze partners