Negenhonderd Brusselaars willen beheer Duddenpark bij BIM

Inwoners van Vorst hebben maandag een petitie met 900 handtekeningen afgegeven aan het koninklijk paleis waarin ze vragen om het beheer van het Duddenpark in Vorst over te dragen van de Koninklijke Schenking naar het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Belga

Volgens de intiatiefnemers verkeert het 23 hectare grote park in de buurt van de woonwijken van Sint-Gillis en Vorst, in slechte staat. De klachten zijn al enkel jaren oud: ernstige bodemerosie, omgevallen bomen, houtkap zonder vergunning, gebrek aan heraanplantingen, achteruitgang van de biodiversiteit, verwaarlozing van het parkmeubilair, enz.

In de brief aan de koning verwijten de ondertekenaars de Koninklijke Schenking dat deze als eigenaar het park onvoldoende onderhoudt en dat ze geen inspraak toelaat in het beheer. Volgens de inwoners heeft enkel het BIM, dat ook andere parken in Brussel onder zijn hoede heeft, de kennis en de middelen om een degelijk beheersplan op te stellen en de neergang van het park te keren.

De Koninklijke Schenking bezit in Brussel nog meer domeinen die open staan voor het publiek zoals het Sobieskypark, het Elisabethpark, de Japanse Toren en de koloniale tuin. Bij de groendienst van het Brussels gewest heerst er onvrede over de manier waarop de Schenking omgaat met haar eigendommen.