Nationale sportieve interscolaire ontmoeting in kader van 175-25

De federale regering en de gemeenschappen en gewesten lanceren een grote "nationale sportieve interscolaire ontmoeting" in samenwerking met de schoolsportfederaties.

Belga

Het initiatief kreeg de naam "SportJ.175-25.be", verwijzend naar de viering van 175 jaar België en 25 jaar federalisme. De feestelijke apotheose van de actie, die de klassen van het basisonderwijs zal samenbrengen, vindt plaats op zaterdag 25 juni in het Brusselse Koning Boudewijn Stadion.

Doel van het initiatief, dat de steun krijgt van prins Filip en verschillende sportlui, is ontmoetingen, solidariteit, gezondheid, teamgeest en dergelijke te bevorderen door activiteiten te organiseren die leerlingen uit het Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige basisonderwijs samenbrengen.

Het project richt zich in het bijzonder tot de leerlingen van het vijfde leerjaar, maar andere klassen uit de basisschool kunnen ook deelnemen. De scholen die zich inschrijven, ontvangen een sportzak met sportmateriaal en een pedagogisch en technisch dossier. De initiatiefnemers willen het thema van België zowel op een sportieve als didactische manier benaderen en dat ter gelegenheid van de 175e verjaardag van België en de 25e verjaardag van het federalisme.

De scholen moeten enkele proeven afleggen voor de preselectie. In de finale zullen de 175 beste ploegen het tegen elkaar opnemen. De feestelijke apotheose is gepland op 25 juni. Tijdens die finale zullen de ploegen sportieve opdrachten krijgen, maar ze zullen ook vragen moeten beantwoorden over het pedagogische dossier dat ze hebben gekregen.

Het project werd maandagnamiddag voorgesteld tijdens een persconferentie. De verschillende betrokken ministers en sportfederaties beklemtoonden dat het belangrijk is dat leerlingen van verschillende taalgemeenschappen elkaar ontmoeten. Ook het feit dat het initiatief beweging en sport integreert in andere vakgebieden, vonden de betrokken partijen heel belangrijk.