Ontwerpakkoord non-profit algemeen aangenomen

Alle vakbonden uit de non-profitsector hebben maandag het ontwerp van sociaal akkoord met ruime meerderheden goedgekeurd. Daarmee stemden ze ook voor de voorlopige opschorting van de algemene staking.

Belga

De bonden reageren overwegend tevreden op de inhoud van het ontwerp, dat deels tegemoet komt aan hun eisen inzake koopkracht, jobs en eindeloopbaanregeling.

De christelijke bediendenvakbond LBC keurde het ontwerp maandag als eerste goed, met 99 procent van de stemmen. Dan volgden de liberale ACLVB (75 procent), de socialistische arbeidersvakbond AC-ABVV (73 procent) en de socialistische bediendenvakbonden BBTK en SETCa (68 procent). Enkel de Franstalige christelijke vakbond CNE komt pas maandagnamiddag (rond 16.00 uur) samen.

Het ontwerp biedt het personeel van onder andere ziekenhuizen, rusthuizen en thuisverpleging hogere premies en meer vakantiedagen vanaf vijftig jaar. Bovendien komen er de volgende zes jaar 7.320 voltijdse equivalenten bij.

Het akkoord, dat zondagavond na twee marathononderhandelingen door regering en vakbonden werd ondertekend, is het gevolg van elf dagen "witte woede". Deze algemene staking begon op 24 februari, nadat de LBC en de ACLVB een eerste regeringsvoorstel afwezen.

Toch is ook na deze goedkeuring de witte woede niet helemaal voorbij. "Op Vlaams niveau begint een tweede oorlog", zei Walter Cornelis, nationaal secretaris van LBC, onmiddellijk na de stemming. De geplande acties van het personeel van onder meer de gezinszorg en de kinderopvang vinden plaats zoals voorzien. De gesprekken worden normaal deze week opgestart, al zullen die pas binnen enkele weken concreet worden, nadat de Vlaamse regering de meerjarenbegroting heeft goedgekeurd, zo waarschuwde Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte al.

De ministers van Werk Freya Van den Bossche en van Gezondheid en Sociale Zaken Rudy Demotte, die de onderhandelingen voerden, verklaarden "opgelucht te zijn dat we tot een ontwerp zijn gekomen waar we allen achterstaan". De vakbonden zeiden op hun beurt "zich ertoe te verbinden het ontwerp van sociaal akkoord te verdedigen bij de achterban".

Over de inhoud van het ontwerp is nog weinig bekend. Ook nu wilden de onderhandelaars niets kwijt. Minister Demotte vertelde zaterdag wel al dat er een budget van 471 miljoen euro zal worden vrijgemaakt. Tot nu toe bedroeg dat budget 375 miljoen euro. De vakbonden eisten ook 10.000 nieuwe jobs (die ze ook zouden krijgen), meer koopkracht via een dertiende maand (die zouden ze niet krijgen, maar wel een premie tussen 300 en 400 euro) en een betere eindeloopbaanregeling.

Het kostte de partijen dit weekend twee onderhandelingsrondes om tot een ontwerp te komen voor de witte sector. In de nacht van vrijdag op zaterdag gingen regeringsonderhandelaars en vakbondsvertegenwoordigers na elf uur vergaderen uiteen met een niet-definitieve overeenkomst. Zaterdagnamiddag bereikten ze dan een akkoord voor zowel de publieke als de private sector. Toch duurde het zondag nog drie uur voor de vertegenwoordigers hun handtekening plaatsten. Nadien werd de ondertekende tekst nog voorgelegd aan de werkgevers uit de non-profitsector. Mochten die ernstige bezwaren maken, dan komen alle partijen maandag om 7.00 uur nog eens samen.

Een eerste regeringsvoorstel voor de welzijns- en gezondheidssector werd op 22 februari bijna unaniem verworpen door de christelijke vakbond ACV, die zowat 85 procent van de mandaten in de sector vertegenwoordigt. Een dag later keurde ook de liberale ACLVB dat voorstel af. De socialistische vakbonden BBTK en ABVV, die het voorstel hadden goedgekeurd, sloten zich nadien toch bij de andere vakbonden aan. Op 24 februari ging zo een algemene staking van start.