Gemeenschapsonderwijs niet blij met aanblijven leraar Mario De Clercq

De afgevaardigd bestuurder en de voorzitter van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs betreuren het feit dat oud-wielrenner Mario De Clercq ook na zijn sportieve veroordeling mag aanblijven als leraar fietstechniek en -mechanica aan het Koninklijk Atheneum van Ronse, dat heeft het Gemeenschapsonderwijs donderdag gemeld in een persbericht.

Belga

De Clercq werd woensdag door de tuchtcommissie van de Koninklijke Belgische Wielerbond (KBWB) voor vier jaar geschorst voor zijn aandeel in de zaak-Landuyt. De drievoudige wereldkampioen veldrijden werd veroordeeld voor dopinggebruik met voorbedachtheid.

De Clercq begon op 12 januari aan zijn nieuwe carrière als praktijkleraar. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid liep toen al, maar de schooldirectie meldde toen dat De Clercq pas ter discussie zou staan als hij effectief gestraft zou worden. Nu dat is gebeurd, verandert de directie het geweer van schouder. "Pas bij een eventuele veroordeling voor een burgerrechtbank kunnen we De Clercq schorsen", klinkt het vandaag.

Strikt juridisch gezien klopt dat laatste, maar het Gemeenschapsonderwijs vraagt zich bij monde van zijn afgevaardigd bestuurder en zijn voorzitter wel af of De Clercq wel kan aanblijven op morele gronden. "We zijn voorstanders van nultolerantie op het vlak van dopinggebruik", staat te lezen in het persbericht. "Het Gemeenschapsonderwijs, dat onder andere met haar 5 topsportscholen al geruime tijd pleit voor meer sport op school, wenst uitdrukkelijk te stellen dat dit enkel kan onder de vorm van 'propere sport'."

"Alhoewel de aanstelling van leerkrachten een bevoegdheid is van de scholen en scholengroepen, dringt het Gemeenschapsonderwijs er toch op aan om grondig na te gaan of het nog verantwoord is, zowel in het kader van de visie en de profilering van het Gemeenschapsonderwijs als in het kader van het decreet Rechtspositie van het Personeel, de betrokkene verder in dienstverband te laten functioneren. Dit uiteraard met alle respect voor de juridische rechten en plichten."

Aangeboden door onze partners