Belastingen niet gedaald onder Verhofstadt

De totale belastingdruk was in 2004 even hoog als bij het aantreden van premier Guy Verhofstadt in 1999. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de Nationale Bank.

Belga

Dat schrijft De Tijd donderdag.

De verlaging van de personenbelasting en de sociale bijdragen werd geneutraliseerd door hogere indirecte en kapitaalbelastingen en door de opbrengst van de fiscale amnestie.

De fiscale en parafiscale druk steeg in 2004 met 0,3 procentpunt tot 45,1 van het BBP. Daardoor was de belastingdruk precies even hoog als in 1999. De stabiliteit van de belastingdruk in de jongste vijf jaar verbergt wel een verschuiving van belastingen op arbeid naar andere belastingen.

Aangeboden door onze partners