Vakbonden klaar voor lange onderhandelingsronde

De vakbonden van de witte sector klonken voor aanvang van de onderhandelingen met de federale regering erg strijdvaardig. "Het is nu of nooit", zei Walter Cornelis, nationaal secretaris van de christelijke bediendenvakbond LBC. De partijen onderhandelen vrijdag tot een nieuw princiepsakkoord is bereikt voor de non-profitsector.

Belga

Cornelis verwacht lange onderhandelingen en gaf de journalisten de raad te gaan slapen en zaterdagochtend om 6.00 uur terug te keren. "Na een jaar betogen is het tijd dat er een einde komt aan de zaak" zei Cornelis. "Maar wij gaan in ieder geval door tot we hebben wat we willen. Komen we niet tot een federaal akkoord, dan heeft de regering een groot probleem."

Ook bij de socialistische vakbond BBTK klonk het dat vrijdag een cruciale dag wordt. "Als geen goed of voldoende akkoord wordt bereikt, staken we verder. Maar voorlopig ziet het er goed uit", zei federaal secretaris André Langenus.

Hij bestigde dat op Vlaams niveau zeker verder gestaakt zal worden. Ook voor de LBC is er geen sprake van tot halfweg volgende maand (na goedkeuring van de Vlaamse meerjarenbegroting) te wachten om Vlaamse onderhandelingen op te starten.

Federaal minister van Sociale Zaken en Gezondheid Rudy Demotte wilde voor aanvang niets kwijt. Hij bevestigde wel dat hij een onderhandelingsmandaat kreeg van de ministerrraad. Minister van Werk Freya Van den Bossche bleef afwezig wegens ziekte.

Als de onderhandelaars tot een akkoord komen, zullen de vakbonden dat maandag intern voorleggen.