5.000 parkieten boven Brussel hinderen mogelijk andere vogelsoorten

De meer dan 5.000 parkieten die in de omgeving van Brussel in het wild leven, zouden wel eens negatieve gevolgen kunnen hebben voor de inlandse vogelsoorten.

Belga

Dat liet Hugues Fanal, directeur van de Belgische Koninklijke Liga voor de Bescherming van Vogels (Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux), donderdag horen.

Deze 5.000 parkieten beroven vele andere vogels van een plaats om hun nest te bouwen. Vooral de grote bonte specht en de boomklever zijn hier het slachtoffer van. In de winterperiode maken de parkieten zich bovendien ook meester van de voedingsplanken en verjagen ze de roodborstjes en de mezen, legt Fanal uit.

De parkieten werden in 1974 op kleine schaal naar ons land gebracht door twee personen die in Brussel een populatie halsbandparkieten wilden invoeren. Dertig jaar later is het doel van de twee mannen duidelijk bereikt, gezien er nu zo'n 5.000 parkieten boven de hoofdstad rondvliegen.

Een vijfde van deze populatie plant zich elk jaar voort. Dat begint stilaan serieuze problemen met zich mee te brengen voor de andere soorten. Het is volgens de directeur van de Liga echter zeer moeilijk om iets te doen aan deze kolonisatie. "Het is quasi onmogelijk ze te vangen en we zijn, principieel, tegen uitroeiing."

Fanal wil de aandacht vestigen op dit probleem en nodigt alle partijen uit de sector uit hierover samen overleg te plegen. "We willen de mensen ook wijzen op het risico van de invoer van om het even welke soort in Europa", voegt hij er nog aan toe.

Bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt de massale aanwezigheid van parkieten boven Brussel, voornamelijk in het noorden van de stad, bevestigd, maar voegt men eraan toe dat de negatieve impact daarvan op de andere soorten nog niet zwart op wit bewezen is.

Aangeboden door onze partners