Massale dopingcontroles voor Vlaamse topsporters

De Vlaamse overheidsadministratie Medisch Verantwoord Sporten meent dat controles buiten de competitie de beste manier zijn om doping tegen te gaan en plant er dit jaar liefst 700.

Belga

Om een en ander vlot te laten verlopen en kostbaar tijdverlies bij het traceren van de atleten te vermijden, zullen Vlaamse topatleten nog dit jaar bij de overheid hun doen en laten en hun verblijfplaats moeten melden om te allen tijde beschikbaar te zijn. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de uitvoeringsbesluiten van een eerder goedgekeurd Vlaams decreet.

Vlaams minister van Sport Bert Anciaux wil met de Vlaamse dopingbestrijding in de spits blijven spelen en de huidige expertise verder ontwikkelen.

Dat Vlaanderen de trainingscontroles in eigen handen neemt, heeft te maken met de laksheid van sommige sportbonden. Zo dreigde de internationale wielerbond UCI bij het begin van dit jaar dat de veldrijders massaal zouden worden gecontroleerd, maar kreeg alleen Peter Van Santvliet controleurs op bezoek. Vlaanderen vroeg vorig jaar bovendien aan de UCI de meldingsformulieren waarop de atleten hun verblijfplaats moesten melden, maar kreeg die niet.

Vorig jaar werden drieëndertig atleten op Vlaams grondgebied om een urinestaal verzocht zonder dat ze aan een wedstrijd hadden deelgenomen.