Fietspaden van Zelem naar Schaffen

In Zelem bij Halen komen fietspaden langs de Vanzurpeledijk en de Gennepstraat. De gemeente beschikt daarvoor over een budget van 300.000 euro. Dat blijkt uit de begroting voor 2005 die de gemeenteraad heeft goedgekeurd. De twee straten liggen in elkaars verlengde.

kdejager

Ze vormen de belangrijkste verbinding tussen Zelem en Schaffen bij Diest. Veel scholieren en andere Zelemnaren gebruiken dat traject om van Zelem naar Diest te fietsen. “De uitvoering van het project is wel afhankelijk van de toelage van de provincie”, legt schepen van Financiën Erwin Das (Inzet) uit. “Een eerdere aanvraag is afgewezen, maar nu zouden de kaarten gunstiger liggen. Als de toelage niet komt, gaan we met het budget van 300.000 euro andere wegen van groot verkeer aanpakken.