Personeel Familiehulp blokkeert toegang tot kantoor in Halen

Aan het Interregiokantoor van Familiehulp van de afdeling Limburg-Leuven in het Limburgse Halen blokkeren 150 bedienden sinds dinsdagmorgen 7.30 uur de toegang tot het gebouw. De personeelsleden voeren actie tegen de reorganisatie die de directie begin dit jaar doorvoerde.

Belga

Aan de ingang van het Interregiokantoor staan stakersposten opgesteld die werkwilligen beletten aan de slag te gaan, zo vernam BELGA dinsdag van woordvoerster Ann Vanspauwen van het stakingscomité. De staking in Halen volgt op eerdere acties van het personeel van Familiehulp in Roeselaere. Ook in de vestiging van Familiehulp in Mechelen zal er eerstdaags gestaakt worden, aldus nog Vanspauwen.

De personeelsleden klagen met name de hoge werkdruk, het gebrek aan personeel en aan middelen en het gebrek aan inspraak aan. Ze zijn er ook niet te over spreken dat ze geen vervangingsdagen voor wettelijke feestdagen kunnen opnemen en hun verlof niet zelf kunnen bepalen. Een en ander heeft te maken met de reorganisatie die de directie begin dit jaar doorvoerde.

Familiehulp is actief in Vlaanderen en in het Brusselse gewest en stelt ruim 7.000 mensen tewerk. Het is een autonome vzw binnen de christelijke werknemerskoepel ACW die diensten in de thuiszorg aanbiedt.