Handleiding voor Limburgse weglopers

De jongerenadviescentra (JAC) hebben een wegloperskaart en een daarbij horende affiche uitgebracht. De wegloperskaart is een boekje in pocketformaat met aandacht voor jongeren die plannen weg te lopen van huis, maar ook voor de minderjarigen die weggelopen zijn.

dswartenbroekx

De affiche met de titel 'Weg(ge)lopen? Blijf niet bij de pakken zitten - Samen komen we er wel uit' wil weggelopen jongeren aansporen contact op te nemen met een JAC. Uit een onderzoek van Child Focus blijkt dat jongeren met weglopen hun ouders een signaal willen geven. Ze willen duidelijk maken dat de slechte situatie thuis onhoudbaar is. "Wij willen jongeren die willen weglopen een alternatief aanbieden. Ze moeten leren praten over hun problemen met hun vrienden of familie," zegt Véronique Garcia, teambegeleider van JAC-Limburg. "We geven verder informatie over de rechten en plichten van de wegloper, over de gevolgen van weglopen. In ons boekje staan ook nuttige contactadressen, telefoonnummers en websites voor minderjarigen.

De wegloperskaart en de affiche zijn vooral bedoeld voor Limburgse jongeren. Ze worden verdeeld via scholen en hulpverleners. Je kan de folder ook aanvragen op de website www.jaclimburg.be.