Chinees parlement bezorgd om scheefgroei bevolking

Het permanente comité van het Chinese Nationale Volkscongres wil geslachtsbepaling van een foetus om niet-medische redenen strafbaar stellen, hebben Chinese kranten zondag gemeld. Met die maatregel wil het parlement voorkomen dat vrouwelijke foetussen worden geaborteerd.

AP Ned

Het is in China verboden om het geslacht van een foetus door middel van een echografie of andere methoden vast te stellen, maar artsen die dat toch doen komen er nu alleen met een administratieve straf van af. Welke straffen het permanente comité voor ogen heeft, vermeldden de kranten niet.

Volgens het Chinees Dagblad voor de Jeugd maakt het parlement zich zorgen over de samenstelling van de bevolking. Er worden veel meer jongens dan meisjes geboren, gemiddeld 117 jongens op iedere 100 meisjes. In sommige plattelandsgebieden is de verhouding zelfs 150 om 100, wat leidt tot een groot overschot aan mannen, met alle sociale problemen van dien. Velen wijzen naar het beleid van de Chinese overheid om maar één kind per ouderpaar toe te staan. In een samenleving waar meer waarde wordt gehecht aan zoons dan aan dochters, worden vrouwelijke foetussen vaak geaborteerd.