Parket van Dinant praat voorlopig niet met de pers over Fourniret

Het parket van Dinant is niet van plan woensdag nog mededelingen te doen over de nieuwe bekentenissen van Monique Olivier. Zij schrijft zes nieuwe moorden toe aan haar echtgenoot, Michel Fourniret.

Belga

"Zoals de zaken er nu uitzien, onthouden wij ons van alle commentaar", zei substituut Philippe Morandini. "Mochten er zich evenwel nieuwe elementen aandienen, dan zullen wij niet nalaten om de pers te verwittigen", zei hij nog.

Vermoedelijk wacht het parket van Dinant op de onderzoeksresultaten van de recente verklaringen van Monique Olivier alvorens de teneur van haar verklaringen bekend te maken.