AZ-VUB gaat eerste dag volledige staking in

Het personeel van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel (AZ-VUB) in Jette gaat woensdag haar eerste dag volledige staking in. Aan de hoofdingang staat al sinds 6.30 uur een stakerspost opgesteld.

Belga

De vakbonden van het ziekenhuispersoneel willen aan de patiënten en bezoekers tonen dat ze zich aansluiten bij de sociale acties in de sector. De actievoerders protesteren tegen de voorstellen van de regering voor de witte sector.

Vanaf 6.30 uur deelden de vakbondsmilitanten pamfletten uit. Ze informeren de bezoekers over het hoe en waarom van hun actie. "Wie het ziekenhuis wil bereiken, zal een klein beetje hinder ondervinden van onze actie. Dat hoort erbij", aldus Fons Piessens, vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK. "Werkwilligen zullen niet tegengehouden worden."

Volgens Piessens staakt het personeel van ziekenhuis woensdag voor het eerst massaal. "De staking loopt sinds donderdag, maar pas nu werd iedereen gemobiliseerd. Het is nog moeilijk in te schatten hoe de staking wordt opgevolgd. Toch wil niemand de kwaliteit van de zorg in het gedrang brengen. Intussen vordert de directie vandaag wel 1.500 van de in totaal 2.670 personeelsleden op."

Met de actie willen de vakbonden zich aansluiten bij de andere stakende Brusselse ziekenhuizen. Volgens de vakbondsafgevaardigden gaat het niet om een staking tegen de directie van het ziekenhuis, maar wel een kordaat 'neen' tegen de voorstellen van de regering. "Het personeel heeft zich maandag op de personeelsvergadering duidelijk uitgesproken voor een verdere strijd voor een volledige 13de maand, arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar voor iedereen en meer personeel om de werkdruk te verlagen.